Wat is lipoedeem?

Lipoedeem betekent letterlijk vet- en vochtophoping. Het gaat om een pijnlijke en chronische ziekte. _Een officiële ziekte waar tot de dag van vandaag nog geen medicijn voor is uitgevonden._Bij lipoedeem is er een stoornis in de aanmaak van vetweefsel. Bovendien is de afvoer van vocht via de lymfvaten niet optimaal. _Het gevolg is een onderhuidse ophoping van vet(lip) en vocht(oedeem).

Meestal komt het lipoedeem symmetrisch voor op de heupen, bovenbenen en knieën. Kenmerkend is dat bij Lipoedeem de vaak dikke benen,ook bij afvallen dik blijven. _Dit heeft vaak de vorm van een (paard)rijbroek. Soms hoopt het vetweefsel zich op rond de enkels (overbloezende enkel). Ook kunnen de armen zijn aangedaan.  Handen en voeten zijn echter nooit aangedaan (in tegenstelling tot lymfoedeem).
Als lipoedeem niet wordt behandeld, ontwikkelt vaak lymfoedeem (vochtophoping) in een periode van vijftien jaar.  Je spreekt dan van een liplymfoedeem ook wel lymfolipoedeem genoemd.  Regelmatig is er ook een combinatie met spataderen.

Wat zijn de oorzaken van lipoedeem? 
                                                          
Over het ontstaan van lipoedeem bestaat nog veel onduidelijkheid. Wel is bekend dat de ziekte zich vrijwel uitsluitend voordoet bij vrouwen. En, de ziekte wordt niet veroorzaakt door teveel eten. Bovendien staat vast dat erfelijke factoren een belangrijke rol spelen. _Vaak begint of verergert lipoedeem bij een hormoonwisseling, bijvoorbeeld in de puberteit of na een zwangerschap. Bij wijze van uitzondering speelt de menopauze of een aandoening, zoals een schildklierafwijking, een rol.  _Naast de abnormale vetverdeling zijn er aanwijzingen dat bij een aantal patiënten ook sprake is van een verminderde afvoer van weefselvocht (lymfe) in combinatie met verslapping van het bindweefsel. Daardoor kan in de loop der tijd een combinatie ontstaan van lipoedeem en lymfoedeem ook wel lymfo-lipoedeem genoemd.
Tevens blijkt bij lipoedeem vaak sprake van een zwak houdings- en bewegingsapparaat waarbij de banden (enkels, voeten, knieën) vaak zwak zijn. Bij fysiotherapeutisch onderzoek wordt zo vaak verminderde spierkracht gevonden en zwakke gewrichten en steunweefsel. Soms heeft een patiënt last van doorgezakte voeten._
Factoren die lipoedeem negatief beïnvloeden zijn:
-         aanleg tot overgewicht / vetzucht;
-         te grote calorische inname;
-         hormonale factoren;
-         lang zitten of staan;
-         te weinig spierarbeid;
-         warmte;
-         aanwezigheid van lymfoedeem/veneus oedeem;
-         veranderd zelfbeeld.
    
hieronder zie je de drie stadia


Hoe herken je Lipoedeem?
Het is belangrijk dat lipoedeem in een vroeg stadium wordt ontdekt.
Hierdoor wordt de kans op verergering en complicaties mogelijk voorkomen.
o zwaar, drukkend gevoel in de benen;
o pijn in de (opgezwollen) benen;
o cellulitis (ook wel sinaasappelhuid genoemd);
o snel blauwe plekken;
o kledingmaat van het bovenlichaam en van het onderlichaam verschilt twee tot drie maten;
o problemen bij het lopen (door schurende huid) ;
o gewrichtsproblemen (vooral knie- maar ook enkelgewricht)
o drukpijn (pijn bij slechts lichte aanraking);
o gewichtsproblemen, zonder aanwijsbare oorzaak;
o handen en voeten zijn nooit aangedaan (ontbreken van zwelling aan de hand- en voetrug)
o zeer regelmatig worden X-benen gezien
o ongeveer 60% heeft een (al dan niet gediagnosticeerde) hypothyreoïdie (vertraagde schildklier werking

Lipoedeem kent verschillende stadia. Hieronder kun je er nog meer over lezen. Wil je weten of je de ziekte lipoedeem hebt, vraag het aan je huisarts. _Mocht deze het niet weten, dit gebeurt regelmatig, vraag dan een verwijzing voor een dermatoloog of een huidtherapeut.
Er zijn drie Stadia zoals hieronder beschreven.
In het eerste stadium dat jarenlang kan bestaan, is de huid zacht en regelmatig van consistentie en fijn  knopige van vorm.
In het tweede stadium wordt het huidoppervlak gekenmerkt door_een grovere structuur, oneffen en harder.  We spreken hier van een sinaasappelhuid, vaak wordt dit cellulitis genoemd.
In het derde stadium zien we grovere stukken vetweefselvermeerdering, walnootachtig van vorm, die de benen van vorm veranderen. _In dit stadium komt vaak ook de lymfoedeem tot ontwikkeling.
Lipoedeem patiënten met overgewicht hebben de neiging om daarnaast lymfoedeem te ontwikkelen terwijl bij een normaal gewicht een lipoedeem jarenlang onveranderd kan blijven. Ook niet behandeld lipoedeem kan na 15 jaar een lymfoedeem tot gevolg hebben.  Je spreekt dan van een lip(o)lymfoedeem, ook wel genoemd stadium vier.

Komt iedereen in stadium 3?
Een geruststelling is hier wel op zijn plaats in die zin, dat het absoluut niet betekent dat iedereen met Lipoedeem ook in dit stadium belandt._Hoe eerder je het weet en hoe beter je jezelf in acht neemt (gezond leven, steunkousen, etc) hoe meer kans op een kalm verloop van de Lipoedeem.. _Je hoeft dus niet per definitie bang te zijn dat je zo gaat eindigen als op die plaatjes. _Ze staan echter wel op de site omdat er wel mensen zijn die wel in dit stadium zijn en het is belangrijk dat deze hun stadium Lipoedeem of Lipolymfoedeem ook herkennen.


De klachten
Vrijwel alle patiënten klagen over een pijnlijk, gezwollen gevoel in het aangedane deel van de benen. De huid, vooral van de scheenbenen is erg gevoelig vooral voor druk van buitenaf ( "pijn bij het dragen van steunkousen"). _Een koud gevoel, vooral van de onderbenen, is een andere veel gehoorde klacht. De klachten nemen in de loop van de dag toe, vooral bij warmte. Deze variant is wel beschreven als het Lipoedeem van Allen-Hinze. _Een andere veel gehoorde klachten is dat patiënten vaak moeheid ervaren en dat blijkt dat lichamelijke inspanning moeilijk is. Overigens is een patiënt zich dat vaak niet eens bewust en vindt men zelf dat de spieractiviteit ruim voldoende is._Na lang staan en/ of zitten kan aan het eind van de dag enige zwelling van de voeten optreden. Blijvende zwelling van de voeten kan wijzen op een beginnend, bijkomend lymfoedeem. Hoog leggen van het been doet bij lipoedeem de klachten niet afnemen. Langer bestaand lipoedeem en overgewicht kunnen een extra belasting betekenen van de gewrichten. Daardoor komen voet-, knie- en heupklachten bij lipoedeem vaker voor dan bij gezonde personen. _         

De meest voorkomende klachten op een rijtje gezet:
- pijn in de benen;
- slecht slapen;
- krampen;
- drukpijn" in de aangedane ledematen (lijkt op fibromyalgie);
- bewegingsbeperking bij het lopen (de huid schuurt tegen elkaar);
- zwaar gevoel in de benen;
- pijn in de gewrichten;
- opgezwollen benen (oedeem);
- sinaasappelhuid en cellulitis;
- vaak is er de combinatie met vochtophoping meestal in de tweede helft van de dag;
- gemakkelijk en regelmatig ontstaan van blauwe plekken;
- last van koude handen, voeten en/of onderbenen.

Maar ook komt voor:
- ochtendstijfheid;
- verminderd energie hebben/ vermoeidheid;
- stemmingswisselingen;
- gevoeligheid voor licht;
- zwakke enkels;
- droge mond;
- 'vocht' problemen;
- pijn (laag) in de rug;
- door de knieën zakken;
- psychische en sociale problemen.


Wanneer openbaart zich Lipoedeem?
Lipoedeem wordt meestal zichtbaar aan het eind van de puberteit vooral aan de onderbenen, heupen, dijen, binnenkant van de knieën en in mindere mate de onderarmen._Opvallend bij lipoedeem is het ontbreken van zwelling aan de hand- en voetrug, iets dat wel aanwezig is bij lymfoedeem en veneus oedeem. Bij lipoedeem voelt de huid in de eerste jaren zacht aan, in de loop der tijd kunnen, vooral als er sprake is van overgewicht,  veranderingen in het onderhuidse vetweefsel optreden. De huid wordt hierbij stugger en onregelmatiger, vooral als er sprake is van overgewicht. Als gevolg hiervan kan er zwelling ontstaan die wel door vocht wordt veroorzaakt. _In tegenstelling tot andere vormen van oedeem kunnen bij lipoedeem geen deukjes in de huid worden gedrukt._Bij lipoedeem kunnen aan de dijbenen fijne putjes ontstaan, in de volksmond "sinaasappelhuid" of "cellulitis" genoemd. Door een verhoogde kwetsbaarheid van de haarvaatjes in het vetweefsel kunnen bloeduitstortingen eerder optreden. Een koud gevoel, vooral van de onderbenen, is een veel gehoorde klacht.
Lipoedeem moet worden onderscheiden van alleen lymfoedeem. Bij lymfoedeem is pijn een weinig voorkomende klacht.
Vaak ontstaat vroegtijdig gewrichtsverandering en artrose, vooral aan de knie door verkeerde belasting en overgewicht.  Meestal is het gewicht in het beginstadium  normaal tot ideaal maar bij het voortschrijden van de ziekte komt overgewicht vaker voor.
Lipoedeem treft (bijna) alleen vrouwen. Bij ons weten zijn er slechts 2 mannen in Europ die Lipoedeem hebben en zij hebben een hormonale stoornis.
Het Lipoedeem is in aanleg aanwezig en  80% van de patiënten is erfelijk belast. Het uitbreken of verslechteren van de ziekte begint vaak met een hormoonwisseling. Het beeld ontstaat dus vaak in de puberteit of ten gevolge van een zwangerschap. Ook kan het pas openbaren bij de menopauze of is een schildklier aandoening de oorzaak.  Lipoedeem kan ook een symptoom van een auto-immuunziekte zijn. Hier is echter nog geen onderzoek naar gedaan.
Overigens wordt de diagnose vaak gemist, zelfs anno 2013/14.Er is nog niet genoeg bekend over dit ziektebeeld.  Er wordt wel steeds meer onderzoek naar gedaan maar die richten zich meer op behandeling en niet op oorzaak. Het zal veel tijd kosten voordat hier verandering in komt.

Verschijningsvormen
Verschijningsvormen van Lipoedeem:_ - heupen en billen; _ - heupen en de billen en bovenbeen tot aan de knieën;_ - heupen en de billen en bovenbeen tot halverwege de kuiten;_ - van de heupen tot aan de enkels;_ - de drie hierboven genoemd en ook de onder-, boven-, of hele armen;_ - bij uitzondering: alleen de onderbenen of alleen de onderarmen.
         _Bij al deze vormen blijven de voeten en handen slank. _Er is altijd een duidelijke scheiding waarneembaar tussen het aangedane deel en de rest van het  been. Een combinatie van benen en armen is mogelijk.Als Lipoedeen lang bestaat.
Als lipoedeem lang bestaat ziet men vaak dat er bijkomende klachten ontstaan. Alleen goede lichamelijke inspanning, oefeningen, actief zijn en een goed dieet waarbij voedsel inname en verbranding in evenwicht zijn, kan een patiënt deze bijkomende klachten proberen te voorkomen of te beperken. Vaak komt men in een negatieve spiraal waardoor juist veel spierzwakte en overgewicht kunnen ontstaan, waardoor een lipoedeem verergert en er later vochtophoping bij ontstaat (lymfo-lipoedeem/liplymfoedeem).__Lymfoedeem begint meestal eenzijdig, lipoedeem altijd tweezijdig. Bij lymfoedeem treedt tevens zwelling op van de voet (hand), bij lipoedeem niet. Een bloeduitstorting na een klein letsel treedt bij lymfoedeem zelden op._Lipoedeem vormt voor veel vrouwen een zware psychische belasting met vooral gevoelens van schaamte.

     
            
De behandeling bij Lipoedeem

Behandeling van lipoedeem is geen eenvoudige zaak. Laat u goed informeren en zorg voor een diagnose. Vaak wordt de diagnose niet of onjuist gesteld waardoor mensen bijvoorbeeld vetzucht wordt aangepraat en veel diëten worden geadviseerd zonder resultaat. Soms krijgen mensen onjuiste adviezen. Een multidisciplinaire beoordeling en advies kan van veel waarde zijn om alle aspecten van lipoedeem voldoende aandacht te geven.


Aangezien het ontstaan van lipoedeem niet kan worden voorkomen zal, indien noodzakelijk, de behandeling dan ook mede gericht moeten worden op factoren die lipoedeem negatief beïnvloeden:
1.    Let op voor het ontstaan van overgewicht. Toename van vet op de plaatsen van lipoedeem zal door een dieet niet meer verdwijnen! Volg bij overgewicht een dieet om toename te voorkomen. Bij een normaal lichaamsgewicht heeft afvallen geen effect op het lipoedeem.
2.  Zorg voor voldoende lichaamsbeweging ( met name fietsen, zwemmen, fitness) Vaak is een patiënt zich niet bewust van de verminderde spierkracht.
3.  Draag overdag zo nodig aangemeten steunkousen om extra vochtvorming tegen te gaan en afvoer van lymfe te bevorderen. Steunkousen zijn altijd nodig als er tevens sprake is van lymfoedeem en/of veneus oedeem b.v. na een trombosebeen. Steunkousen bij lipoedeem zullen in het begin vrijwel altijd als pijnlijk worden ervaren.
4.  Als er een duidelijke lymfoedeem component is kan soms aanvullende therapie worden gegeven zoals manuele lymfdrainage, intensieve verbandtherapie gevolgd door het dragen van aangemeten steunkousen. De behandeling dient alleen op goede indicatie plaats te vinden.
5.  Medicijnen hebben geen enkel effect. Gebruik van plastabletten kan zelfs extra risico's opleveren. Ook het gebruik van allerlei apparaten die in kranten en tijdschriften worden aangeboden om overtollig vet en cellulitis te behandelen is zinloos. Uw vet en putjes blijven, uw geld verdwijnt!
6.  Chirurgische behandeling in de vorm van wegzuigen van vet (liposuctie), bijvoorbeeld rond de knie of het onderbeen wordt niet of nauwelijks toegepast en kan beschadiging van lymfbanen en dus indirect lymfoedeem tot gevolg hebben. Soms is er wel een indicatie voor wegzuigen. Dit kan dan het beste in een multidisciplinair behandelprogramma plaatsvinden en in een centrum dat ervaring heeft met alle vormen van behandeling van lipoedeem en lymfoedeem. Helaas wordt dit meestal niet vergoed door de ziekenfondsen. Op dit gebied is nog veel werk te verrichten.
7.  In sommige gevallen kan psychosociale hulp bijdragen aan het veranderen van een zelfbeeld.
8.  Langdurige follow-up, begeleiding, objectieve effectmeting (zowel omtrek, gewicht en spierkracht) en zorgvuldige documentatie om te kijken of een behandelplan effectief is. Dit kan zowel gebeuren door je arts,(fysio)oedeemtherapeut en/of huidtherapeut.
9.  Bij veel vocht in de benen is behandelen met intermitterende compressie therapie ook nog een mogelijkheid (lymfepress).

Kortom, de behandeling van lipoedeem bestaat uit:_- Gezond eten en beweging_- Manuele lymfdrainage en eventueel zwachtelen._- Dragen van elastische kousen._- Evt. hulp op het psychische vlak._- Evt. intermitterende compressie therapie (lymfepress) bij veel vocht in de benen._- Er bestaat helaas geen medicijn voor Lipoedeem._- Evt. Liposuctie_Lipoedeem kan niet worden genezen, maar de benen kunnen vaak een stuk verbeteren. In ieder geval is het belangrijk om erger te voorkomen. _Bepaalde sporten zijn zeer goed (zwemmen, wandelen, fietsen), maar moeten met mate worden uitgevoerd om overbelasting van de bloed- en lymfvaten te voorkomen. _Doe vooral sporten die je leuk vindt ! Je hoeft niet perse naar de sportschool. Je kunt ook gaan dansen, golfen, touwtje springen, badminton, etc.
        

Wat kunt u zelf doen?
Sport en beweging helpen omdat ze de lymfvaten stimuleren. Wandelen, zwemmen en gymnastiek (onder deskundige begeleiding) zijn zeer geschikt. Sporten die leiden tot overbelasting of sporten met veel plotselinge bewegingen (bijvoorbeeld squash) zijn af te raden. Datzelfde geldt voor lichamelijk zwaar werk.
Het verminderen van eventueel overgewicht helpt, ook al zal de ophoping van vet en vocht op de aangedane plaatsen niet afnemen. Eventueel kan een diëtist geraadpleegd worden en deze kan overleg plegen met de behandelende (huid)therapeut. Wil je weten hoeveel calorieën je nodig hebt? Google dan even op "bmr berekenen" of kijk in het informatieboek Lipoedeem (verkrijgbaar bij www.tillysmidt.nl
          
Extra verzorging van de huid is raadzaam. Een Lipoedeempatiënt liever geen knedende massages ondergaan. (Dit is vaak pijnlijk, er kan mogelijk een veneuze insufficientie aanwezig zijn en door de gevoelige vaatjes ontstaan er gauw blauw plekken.)
Wie therapeutische elastische kousen heeft, wat bij lipoedeem een aanrader is, moet deze altijd dragen, behalve in de nacht en tijdens zwemmen.
Extreme kou en extreme warmte kunnen een slechte invloed op lipoedeem hebben. Datzelfde geldt voor insectenbeten en knellende kleding.Denkt u dat u Lipoedeem hebt?
Vraag uw huisarts voor een diagnose. Weet deze het niet, vraagt u om verwijzing voor een dermatoloog, fleboloog of eventueel een huidtherapeut.


Wat kan de huidtherapeut of oedeemtherapeut voor je betekenen?
Afhankelijk van het ziektebeeld en vooral het stadium van het lipoedeem kan de huidtherapeut  (of een oedeemtherapeut) je behandelen met oedeemtherapie. Met manuele lymfdrainage (een speciale massagetechniek) of specifieke oedeemgrepen, zorgt de huidtherapeut er dan voor dat het vocht beter wordt afgevoerd. Hierdoor vermindert meestal de pijn. De huidtherapeut kan je ook, indien nodig,  met speciale apparaten behandelen.    
Na lymfdrainage volgt het zwachtelen (compressietherapie) van de behandelde ledematen. Bij een stabiele situatie volgt het aanmeten van een therapeutische elastische kous. Daarbij krijgt je vaak ook bewegingsoefeningen uitgelegd en het advies om licht te sporten (zwemmen is zeer aan te raden). Heb je kousen is het zeer aan te bevelen deze altijd te dragen.


Bij lipoedeem en zeker in de combinatie met (lip)lymfoedeem zal men behandelen met manuele lymfdrainage.
Manuele lymfe drainage is een soort massage waarbij de huidtherapeut met bepaalde handbewegingen de verstoorde of beperkte afvoer van de lymfe uit uw aangedane lichaamsdeel probeert te verbeteren. Tevens worden de nog werkende lymfevaten gestimuleerd. Over het algemeen duurt deze behandeling zo'n twee maanden maar dit kan verschillend zijn. Na de behandeling volgt altijd het aanmeten van steunkousen._

Op het plaatje hiernaast , zie je het lymfestelsel, welke bestaat uit lymfevaten en lymfeweefsel. Lymfevaten vormen de kanalen van het lymfestelsel, die vanuit het weefsel gevuld worden met de vloeistof lymfe. In de de lymfe worden afvalstoffen uit het lichaam opgenomen. In de lymfe bevinden zich ook witte bloedcellen.

           
Lymfeklieren zijn de zuiveringstations van het lymfestelsel, waarin ziekteverwekkers onschadelijk worden gemaakt. Op het plaatje hiernaast zie je bij de letters A tot en met G de lymfeklieren._De manuele lymfedrainage zal zich dan ook meest in deze gebieden afspelen.
Lymfeweefsel bevindt zich behalve in de lymfeklieren ook in andere organen zoals de keelholte, de luchtwegen, de wand van de darm, het beenmerg en de milt (nummer een op ovenstaand plaatje). In het lymfeweefsel bevinden zich bepaalde witte bloedcellen, de lymfocyten. Deze lymfocyten worden in het beenmerg, in de lymfeklieren en in de milt(1) aangemaakt. De lymfocyten circuleren in de lymfe en in het bloed. Ze spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van ziekteverwekkers en de productie van afweerstoffen.
De lymfe uit armen en benen wordt afgevoerd via de lymfeklieren in de oksels en in de liezen. Bij (lip) lymfoedeem kan deze afvoer problemen geven waardoor een opeenhoping van vocht ontstaat: lymfoedeem
Omdat het lymfe veel eiwitten bevat, blijft in lymfeoedeem steeds meer eiwit in het weefsel achter. dit vormt een voedingsbron voor ziekteverwekkende bacteriën. Het infectiegevaar (wondroos)is de reden dat je huidtherapeut je zal wijzen op het proberen te voorkomen van wondjes aan met name de voeten en benen en het vermijden van insectenbeten.
Waar vindt u een huidtherapeut?   _Een huidtherapeut werkt in een eigen praktijk, in een groepspraktijk, in een gezondheidscentrum of in een ziekenhuis._Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met een therapeut bij u in de buurt. Maar u kunt er ook uw huisarts of specialist (dermatoloog) naar vragen.
Huidtherapeuten hebben de HBO-opleiding Huidtherapie gevolgd en zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie  Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.  Kijk voor meer informatie op hun site;  je kunt ook kijken welke huidtherapeut bij jou in de buurt een praktijk heeft. _In Almere ben ik goed geholpen bij:  Almeerse Praktijk
Fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in oedeemtherapie._Er zijn tegenwoordig zijn er ook veel fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in oedeemtherapie. Deze oedeemfysiotherapeuten hebben na hun opleiding fysiotherapie nog een opleiding tot oedeemtherapeut gevolgd. Deze oedeemfysiotherapeuten staan in een verbijzonderingen register bij het KNGF ( Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en geregistreerd bij de NVFL  ( Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie). Binnen de fysiotherapie worden de behandelingen voor oedeemtherapie ook anders vergoed ( hoger tarief en uiteraard langere tijd) mits deze gegeven worden door een geregistreerd oedeemfysiotherapeut! Deze oedeemfysiotherapeuten kunnen manuele lymfedrainage geven, zwachtelen, sommigen meten ook kousen aan, adviezen met betrekking tot hygiëne en huidadviezen en duidelijke leefregels. Bovendien geven zij vaak gerichte oefentherapie (medical fitness) en oefentherapie voor thuis. Velen zijn ook gespecialiseerd in lymftaping (Medical Taping Concept)( wordt vaak niet gebruikt bij lipoedeem wel bij lymfoedeem).Adressen: www.KNGF.nl en www.NVFL.nl
Vergoedingen_Behandeling van een zieke of beschadigde huid is het specialisme van de (huid)therapeut. Om een beroep te kunnen doen op een huidtherapeut of oedeemtherapeut is een verwijzing van huisarts of specialist (dermatoloog) nodig.
De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut verschillen sterk. Ze zijn afhankelijk van de soort behandeling en de soort verzekering. U moet in veel gevallen aanvullend verzekerd zijn om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen welke rechten op vergoeding u hebt.
     
           
Lymftaping_Lymftaping kan een onderdeel zijn van de oedeemtherapie die uitermate geschikt is om de lymfedrainage te stimuleren. De taping wordt aangebracht op het afvoergebied van desbetreffend oedemateus lichaamsdeel. De speciale tape heeft dezelfde elasticiteit als de huid. Door de tape op een speciale manier van proximaal naar distaal aan te leggen en tijdens dit aanleggen het lichaam zodanig te positioneren zodat de tape op rek is, wordt de lymfatische afvoer 24 uur per dag gestimuleerd. Lymfetape tilt de huid een beetje op waardoor het lumen van de lymfangionen wordt geopend. Er ontstaat een vermindering van druk op de bloedvaten waardoor de afvoer van lymfevocht wordt bevorderd. De lymfetape is geen behandeling op zich! Het is een aanvulling op bijvoorbeeld manuele lymfdrainage.  _  


Therapeutische elastische kousen (TEK)
Therapeutische elastische kousen zijn een absolute noodzaak als je lipoedeem hebt.__ Ambulante compressietherapie bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt het ledemaat gezwachteld met een korte rekzwachtel om het oedeem te verdrijven. Daarna wordt een steunkous aangemeten om het ledemaat oedeemvrij te houden.
De vergoeding van steunkousen verloopt via de specialist waar je onder behandeling bent (orthopedisch centrum/huidspecialist) die met behulp van het recept van de arts de machtiging bij de zorgverzekeraar aanvraagt. In Nederland worden klasse 1 kousen niet vergoed vanwege het feit dat men in consensus aangeeft dat klasse 1 een te geringe therapeutische waarde heeft. In een aantal andere Europese landen worden deze kousen wel vergoed.
Therapeutische elastische kousen zijn verkrijgbaar in maatwerk en confectie en in rondbrei (zonder naad) of vlakbrei (met naad). Maatwerk kousen bieden uitkomst bij patiënten met ernstige veneuze en lymfatische aandoeningen waarbij de pasvorm om het been erg nauw luistert, of bij patiënten bij wie confectie kousen niet passen door de vorm van het been. Het verschil tussen een rondbrei- en een vlakbreikous zit in de breitechniek. Een rondbreikous wordt uit één stuk gebreid en heeft geen naad. De vorm van het been wordt meegebreid. Een vlakbreikous wordt als een rechte lap gebreid, waarbij per stekenrij gemeerderd en geminderd kan worden. Hierdoor ontstaat een lap die later door middel van een naad aan elkaar gezet wordt. Het voordeel van een vlakbreikous is dat deze zeer nauwkeurig op maat gemaakt kan worden en zodoende kan worden toegepast bij afwijkende beenmaten, na traumata en, in die gevallen waarbij een exacte pasvorm, hoge drukken en een zo exact mogelijk drukverloop is geïndiceerd. De keuze voor vlakbrei of rondbrei is in eerste instantie afhankelijk van de indicatie, maar ook van de persoonlijke omstandigheden van de patiënt.
                 
Eigenschappen van therapeutische elastische kousen_Therapeutische elastische kousen zijn verkrijgbaar in 4 compressieklassen. Klasse 1 begint bij 15 mmHg, voor mildere indicaties. Klasse 4 loopt tot meer dan 45 mmHg voor de ernstige veneuze en lymfatische aandoeningen. Voor de therapeutische werking is naast de hoogte van de druk ook het drukverloop van distaal tot proximaal belangrijk. Door de anatomische vorm van de therapeutische elastische kousen blijft het drukverloop behouden._Compressie_- Verdeeld in drukwaardeklasse 1 tot en met 4_Drukwaardeklassen in mmHg op de b-maat (Lijst van Bernink)_- klasse 1 (15 mmHg en < 25 mmHg)_- klasse 2 (25 mmHg en < 35 mmHg)_- klasse 3 (35 mmHg en < 45 mmHg)_- klasse 4 (> 45 mmHg)
In het informatie boek Lipoedeem staan veel vragen en antwoorden met betrekking tot de therapeutisch elastische kousen. Meer info kijkt u op www.tillysmidt.nl
Leden van de LIPV krijgen deze informatie toegestuurd via de nieuwsbrieven.                    

Dry Brushing
Een hulp bij de behandeling bij Lipoedeem kan zijn: Dry Brushing oftewel Borstelmassage.
In het informatieboek Lipoedeem, verkrijgbaar via www.tillysmidt.nl, staat dit uitgebreid beschreven.
Leden van de LIPV kijgen de informatie hierover meegestuurd in de nieuwsbrieven.

Voordelen van het Droog Borstelen
1. Verwijdert cellulitis
2. Reinigt het lymfatische systeem
3. Verwijdert dode huidcellen
4. Versterkt het immuunsysteem
5. Bevordert de hormoon en de olieproducerende klieren
6. Versterkt  de huid en gaat het voortijdig verouderen tegen
7. Stimuleert de spieren
8. Bevordert de bloedsomloop
9. Verbetert de functie van het zenuwstelsel
10. Helpt de spijsvertering
11. En het is gemakkelijk, goedkoop en stimulerend!

AWARD

Op 16 maart 2014 heeft Tilly tijdens een bijeenkomst over Lipoedeem vanuit Amerika waardering gekregen voor haar werk.
Op deze bijeenkomst waren arsten uit de gehele wereld aanwezig. Ook waren diverse vrouwen aanwezig die supportgroeppen leiden in diverse landen.
Zij stellen dat Tilly met haar site, Lipoedeem in de wereld op de kaart heeft gezet. Zij had de eerste website in de wereld, geheel aan Lipoedeem gewijd.

Dankzij deze site hebben duizenden vrouwen over de gehele wereld ondekt wat Lipoedeem is en hebben zij diagnoses kunnen krijgen.
Ook tot op de dag van vandaag maken ook therapeuten en artsen dankbaar gebruik van deze site.

Als dank voor haar werk "het op de kaart zetten van Lipoedeem over de gehele wereld" heeft de Fat Disorder Research society, FDRS, Tilly beloond met een award.

On March 16th Tilly Smidt received an award for all her good work, bringing Lipedema awareness into the world.
Thousends of wemen found their way to her site and found information about Lipedema. It helped understanding what was going on with their bodies and it helped getting diagnosed.

"Tilly started the snowballeffect about Lipedema"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot nog even iets leuks wat november 2007 in het nieuws te lezen was:

Vrouw met brede heupen is intelligent

Vrouwen met een zandloperfiguur blijken slimmer te zijn dan vrouwen zonder rondingen. Ook krijgen zij vaker intelligente kinderen.
Amerikaanse onderzoekers hebben dit gemeld. Zij bestudeerden 16.000 meisjes en vrouwen en legden informatie over hun lichaamsbouw naast hun IQ-scores. Vrouwen die een groot verschil hebben tussen de omvang van hun heupen en hun middel, bleken de hoogste IQ-scores te hebben. Ook hun kinderen scoorden goed.

Volgens de onderzoekers bevat het vet op brede heupen en dijen grote hoeveelheden omega3-zuren. Deze zuren hebben een goede invloed op het ontwikkelen van de hersenen tijdens de zwangerschap.
Magere vrouwen of vrouwen zonder rondingen hebben minder van dit vet en de bijbehorende omega3-zuren.

Laten wij,  Lipoedeempatiënten, nu net in deze groep slimme vrouwen vallen. ;)
 
Double click to edit
Welkom op de eerste en grootste site over de ziekte

LIPOEDEEM -  LIPEDEMA - LIPOEDEMA