Double click to edit
Welkom op de eerste en grootste site over de ziekte

LIPOEDEEM -  LIPEDEMA - LIPOEDEMA
Een chronische ziekte hebben, Lipoedeem en/of overgewicht.
Dit kan soms leiden tot baanverlies, door ziekte of soms zelfs door ontslag.

Kan dit zomaar? Eigenlijk niet. Echter in de praktijk blijkt maar al te vaak dat een werkgever, naast geen zin hebben in een mondige medewerker,
hij of zij ook geen zin heeft in een (deels) zieke medewerker of een medewerker met een beperking. Hoewel moeilijk te bewijzen, zijn er signalen dat er
ook vele werkgevers zijn (gelukkig niet allemaal) die liever geen dikke medewerkers in dienst hebben. Helaas werkt de media hier ook niet positief
aan mee, als je ziet hoe deze mensen met overgewicht neerzetten.Ook vrouwen met Lipoedeem die niet veel overgewicht hebben maar wel de
lichamelijk klachten die bij Lipoedeem horen, worden vaak niet positief bejegend. Er is over het algemeen weinig begrip voor de klachten van patiënten.
Jammer dat dit zo is. Het wil absoluut niet zeggen dat personeel uit de hierboven genoemde groepen niet goed hun werk zouden kunnen doen,
integendeel, vaak heb je er zelfs zeer gemotiveerd personeel door.

Helaas beschikken werkgevers over een bepaalde macht en trukendoos, die al naar gelang gebruikt wordt een een medewerker te lozen.
Menig werkgever heeft zelfs een eigen jurist in dienst, waar de werknemer niet over kan beschikken.
Dit wil niet zeggen dat wij nergens juridisch advies kunnen indienen. Gelukkig is er altijd het Juridisch Loket waar je altijd heen kunt bellen voor juridisch advies. Ook kun je bij de meeste advocatenkantoren telefonisch, eenmalig en gratis juridisch advies krijgen.

Daarnaast een absolute aanrader is om lid te worden van de VAKBOND. Doe dit tijdig, zodat als je hulp nodig hebt, je deze ook kan krijgen.
Kun je het je veroorloven, dan is een rechtsbijstandsverzekering aan te raden.
Mocht het mis gaan op je werk of denk je dat het in de toekomst mis zou kunnen gaan, kun je in ieder geval jezelf goed voorbereiden.

Trek tijdig aan de bel. Probeer tijdig op je werk te overleggen als iets niet meer gaat. Je werkgever hoort hier rekening mee te houden.
Gooi echter niet alles in de richting van de werkgever maar denk ook zelf na over wat je wel kan doen en hoe en stel dit ook voor in een plan.
Als jij met een goed voorstel komt, kan je werkgever je niet goed weigeren. Bovendien mocht je ooit bij een UWV terecht komen of een rechter,
is het absoluut in je voordeel dat jij al een plan hebt ingeleverd bij je werkgever.

TIPS (ontstaan uit eigen ervaringen):                                                                                    
Ga nooit alleen af op wat hier staat. Ik ben geen jurist. Laat je degelijk voorlichten!Tips op de werkvloer

Zijn functioneringsverslagen of andere gespreksverslagen, waar je het niet eens bent met de inhoud, teken deze niet voor akkoord.
Doe je dit wel, heb je later 'geen poot om op te staan'.
Doet men 'vreemde' mededelingen, vraag of ze schriftelijke willen bevestigen wat ze jou zojuist hebben medegedeeld.
Probeer zelf zoveel mogelijk als schriftelijk te regelen, dan staan de zaken op papier. Vraag je werkgever ook schriftelijk te reageren.
Maak zelf altijd aantekeningen en gespreksverslagen. Later is het namelijk heel moeilijk om je alles nog te herinneren.
Vermijd welles nietes spelletjes en eindeloze discussies. (Als je het ergens niet mee eens bent, kun je dit later altijd nog schriftelijk kenbaar maken.)
Ben je langdurig ziek, blijf contact houden met je werk, ook al is het alleen per mail. Zo blijf jij je tenminste aan de regels houden en kan  je later niet verweten worden dat jij je niet hebt ingezet tijdens je ziekte.
Bij het eerste telefoongesprek wil een werkgever vaak meteen van alles van u weten. Werkgevers moeten tenslotte werkzaamheden kunnen plannen. Daarom mag hij of zij altijd vragen wanneer u verwacht weer te kunnen werken en wat u nog wel zou kunnen doen. U bent niet verplicht de werkgever iets te vertellen over de diagnose van uw ziekte. Dat betekent dat u de vraag “wat is er aan de hand” niet hoeft te beantwoorden. Natuurlijk kunt u er als u dat wil wel wat over zeggen.
Schrijf bij langdurige ziekte elk doktersbezoek etc., op. Oftewel, schrijf al je re-integratieactiviteiten op. Hiermee kun je laten zien dat je er alles aan doet om beter te worden en het laat zien dat je actief meewerkt aan herstel. Ook elke kleine andere actie, opschrijven.
Zijn er pittige gesprekken bij de werkgever, kun je je altijd laten bijstaan door iemand. Dit is zeker handig omdat je met zijn tweeën,  het gesprek later beter weet te herinneren. Ook kan degene die met je meegaat het gesprek notuleren. Erg handig!
Bij langdurige ziekte kun je zelf een re-integratieplan maken. Maak je deze goed en kom je met goede voorstellen, moet een werkgever van
goede huize komen om hier niet aan mee te werken. Ook staat het goed, mocht het zover komen dat er een keuring of een rechtszaak komt.
Ben je zelf actief geweest en heb je goede voorstellen gedaan, kan jou later niets verweten worden.
Houd je aan de regels van de werkgever, anders zal dit tegen je gebruikt worden.
Zoek binnen het bedrijf medestanders. Gedeelde smart is halve smart. Ook kun je samen misschien actie ondernemen. Ook kun je misschien een collega vragen iets voor je te getuigen. Ook kun je, mocht er een rechtszaak komen bijvoorbeeld, nog een ex-collega vragen iets voor je te getuigen over een bepaalde situatie op het werk. Schroom niet hulp te vragen; je kunt alle hulp gebruiken. Let op: neemniet het voortouw, want dan blijk je maar al te vaak plotseling toch alleen te staan.....
Wees voorbereid op 'smerige spelletjes'. Helaas komt maar al te vaak voor dat werkgevers de toevlucht nemen tot leugens. Wees alert. Luister goed.
Lees alle stukken goed door. Klopt er iets niet, reageer daar dan rustig op.Juridisch:
Ga nooit alleen af op wat hier staat. Ik ben geen jurist. Laat je degelijk voorlichten!

Zoek Juridische hulp in de vorm van De Vakbond, dus tijdig lid worden. Een ander mogelijkheid naar een advocaat met behulp van een toevoeging (dit kan alleen onder een inkomensgrens voor gehuwden van 2240,- per maand en voor alleenstaanden onder de 1593,- per maand (2008) Dit kun je precies nalezen op:Juridisch Loket
Een andere mogelijkheid is zelf een advocaat inhuren. Misschien niet onverstandig om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Doe dit wel tijdig, want sluit je die af, heb je geen hulp voor al lopende zaken.
Ga nooit akkoord met ontslag.
Moet je iets tekenen, lees het eerst en desnoods vraag je of je het even mee naar huis mag nemen omdat je het graag zorgvuldig wilt doorlezen.
Teken nooit iets, zonder het helemaal te hebben gelezen en het eens te zijn met de inhoud. Heb je twijfels over de inhoud, zeker niet tekenen en
vraag advies aan de Vakbond of aan het juridisch loket (of advocaat).
Ken je rechten. Een heel handig boekje is: De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2007. Ik heb dit zelf op internet gekocht voor € 8,70.
Zijn geld meer dan waard.
Als je je rechten kent, lukt het je beter om je niet door je werkgever te laten intimideren.
Bijvoorbeeld, mijn werkgever vond het leuk om mij steeds vakanties te weigeren. Voordat ik mijn rechten kende, was ik hierdoor steeds van streek.
Nu echter, dien ik mijn verzoek schriftelijk in en ik weet dat bij de Wet, mijn werkgever binnen 14 dagen hier op moet reageren. Reageert de werkgever niet binnen deze termijn is de vakantie altijd goedgekeurd. Een werkgever moet in principe je altijd akkoord geven. Hij kan/mag allen weigeren als er er gewichtige  redenen zijn (ernstige verstoring van de bedrijfsvoering) om het te weigeren. Dit komt bijna niet voor. Hij/zij kan dit alleen schriftelijk doen en ook nog eens binnen14 dagen nadat jij het hebt aangevraagd. Laat je, als het nodig is, adviseren en/of helpen door een advocaat. Dit kan via het Juridisch Loket, of via De Vakbond of je kan zelf een advocaat bellen.
Heb je aanpassingen nodig op je werk, zoals bijvoorbeeld een aangepaste stoel, deze kan via het UWV worden aangevraagd. Je hebt recht op een aangepaste werkplek. Probeer dit altijd eerst in goed overleg te doen met je werkgever.
Als u het niet eens bent met de bedrijfsarts kunt u een ‘deskundigenoordeel’ of ‘second opinion’ aanvragen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). De aanvraag van zo’n oordeel kost u 50 euro. het UWV doet binnen een paar weken een uitspraak. Deze uitspraak is niet bindend. De werkgever hoeft zich er niet aan te houden. U kunt dan naar de rechter stappen voor een definitief oordeel. Kijkt u op de website van het UWV voor het:Aanvraagformulier deskundigenoordeel.
Thuis / Emoties:

Voor de werknemer zijn dit soort dingen erg emotioneel. Logisch. Echter, probeer tijdens gesprekken toch zakelijk te zijn, correct, rustig en beleefd. Dit komt je zaak ten goede. Met kwaad worden, emotioneel worden, schelden, enz., speel jij je werkgever in de kaart en deze zal het later tegen je gebruiken.
Ik weet 't: het is moeilijk.
Zoek psychologische hulp als je dit nodig hebt. Of huil af en toe uit bij je partner of een goede vriendin. Dit lucht op.
Praat erover met je huisarts en vraag hem advies. Misschien heb je meer hulp nodig.
Leg thuis je eigen dossier aan. Bewaar alles, ook je aantekeningen/opmerkingen/mails. Je weet nooit hoe handig deze later kunnen zijn.
Bewaar ook eventueel brieven/mails van collega's waarin ze voor of tegen iets zijn of iets bevestigen. Je weet nooit hoe handig deze later kunnen zijn.
Een leerzame site is:
BreedPlatformVerzekerden&Werk
Zowel voor informatie als voor steun zoeken, kan internet een leuke uitkomst bieden. Er zijn veel informatiesites te vinden over ziek zijn en werk. Een ding is zeker als je gaat kijken: je komt erachter dat je zeker niet de enige bent!!Een paar nuttige links:
www.ziekenmondig.nl/tool2.html
www.burnin.nl
www.arbeidsrechter.nl
www.juridischloket.nl
www.hrpraktijk.nl/topics/nieuwe-ziektewet
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziekteverzuim-van-het-werk
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziekteverzuim-van-het-werk/regels-en-verplichtingen-bij-ziekte
www.uwv.nl/ Hier kunt je je info vinden over wat te doen bij ziekte, je rechten en plichten
maar ook bijvoorbeeld informatie over voorzieningen die een chronisch zieke kan krijgen voor op het werk,
denk hierbij aan bijvoorbeeld een aangepaste stoel of een ergonomisch toetsenbord.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wia
www.weldergroep.nl
http://www.lichaamstaal.nl
http://www.sterknaarwerk.info
http://www.fnvbondgenoten.nl

Ga nooit alleen af op wat hier staat. Ik ben geen jurist. Laat je degelijk voorlichten!

Ben je langdurig ziek en nog niet volledig aan het werk, kun je na 1 jaar en 8 maanden een WIA-uitkering aanvragen.

De aanvraag
De WIA-aanvraag moet u zelf doen. U ontvangt hiervoor formulieren van het UWV. Het aanvraagformulier voor de WIA, stuurt u samen met het re-integratieverslag uiterlijk in de 91ste week na uw ziekmelding naar het UWV.
Het re-integratieverslag
Het re-integratieverslag bestaat uit verschillende formulieren en documenten. Sommige onderdelen moet u zelf invullen, andere krijgt u van uw werkgever en de bedrijfsarts. Het UWV vraagt u de volgende formulieren op te sturen:

Van de bedrijfsarts moet komen:  Medische informatie + Actueel oordeel bij de probleemanalyse+ Probleemanalyse, en eventuele bijstellingen

Van de werkgever moet komen: Eindevaluatie Plan van aanpak + Plan van aanpak, eventuele bijstellingen

Zelf: Aanvraag WIA-uitkering + Oordeel van de werknemer Meestal krijg je deze formulieren wel van je werkgever.

Mocht je nog niet alle formulieren van de werkgever hebben gekregen kun je wel alvast je eigen formulieren opsturen naar het UWV. Schrijf daarbij welk formulier er niet bij is en waarom. Alle formulieren die samen het re-integratieverslag vormen moeten door u ondertekend worden, maar ook door uw werkgever. Zorg dat uw werkgever ook de ‘Eindevaluatie Plan van aanpak’ op tijd heeft ondertekend.

Meer over dit onderwerp op: BreedPlatformVerzekerden&WerkWET  GELIJKE  BEHANDELING  OP  GROND  VAN  HANDICAP  OF  CHRONISCHE  ZIEKTE
Tekst zoals deze geldt op 19 januari 2008

WET van 3 april 2003 tot vaststelling van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, mede in verband met artikel 1 van de Grondwet en alsmede op grond van de Richtlijn nr. 2000/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000, tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PbEG 2000, L303), ter bevordering van de deelneming op gelijke voet aan het maatschappelijke leven bescherming te bieden tegen discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte en dat het daarom wenselijk is behoudens de door de wet genoemde uitzonderingen onderscheid op deze grond te verbieden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemeen

Artikel 1
In deze wet wordt verstaan onder:

a. onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe;

b. direct onderscheid: onderscheid tussen personen op grond van een werkelijke of vermeende handicap of chronische ziekte;

c. indirect onderscheid: onderscheid op grond van andere hoedanigheden of gedragingen dan die bedoeld in onderdeel b, dat direct onderscheid tot gevolg heeft.

Artikel 1a
1. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede in een verbod van intimidatie.

2. Onder intimidatie als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: gedrag dat verband houdt met handicap of chronische ziekte en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

3. Op het in deze wet neergelegde verbod van intimidatie is artikel 3 niet van toepassing.

Artikel 2
Het verbod van onderscheid houdt mede in dat degene, tot wie dit verbod zich richt, gehouden is naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij deze voor hem een onevenredige belasting vormen.

Artikel 3
1. Het verbod van onderscheid geldt niet indien:

a. het onderscheid noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid;

b. het onderscheid een regeling, norm of praktijk betreft die tot doel heeft specifieke voorzieningen en faciliteiten te creëren of in stand te houden ten behoeve van personen met een handicap of chronische ziekte;

c. het onderscheid een specifieke maatregel betreft die tot doel heeft personen met een handicap of chronische ziekte een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke nadelen verband houdende met de gronden handicap of chronische ziekte op te heffen of te verminderen en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot dat doel.

2. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect onderscheid indien dat onderscheid objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

§ 2. Arbeid

Artikel 4
Onderscheid is verboden bij:

a. de aanbieding van een betrekking en de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking;

b. het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding;

c. het aanstellen tot ambtenaar en het beëindigen van het dienstverband van een ambtenaar;

d. de arbeidsbemiddeling;

e. arbeidsvoorwaarden;

f. het laten volgen van onderwijs, scholing en vorming tijdens of voorafgaand aan een arbeidsverhouding;

g. bevordering;

h. arbeidsomstandigheden.

Artikel 5
Onderscheid is verboden met betrekking tot de voorwaarden voor en de toegang tot het vrije beroep en de mogelijkheden tot uitoefening van en ontplooiing binnen het vrije beroep.

Artikel 5a
Onderscheid is verboden bij het lidmaatschap van of de betrokkenheid bij een werkgevers- of werknemersorganisatie of een vereniging van beroepsgenoten, alsmede bij de voordelen die uit dat lidmaatschap of uit die betrokkenheid voortvloeien.

§ 3. Beroepsonderwijs

Artikel 6
Onderscheid is verboden bij:

a. het verlenen van toegang tot en het geven van loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting;

b. het verlenen van toegang tot, het aanbieden van, het afnemen van toetsen tijdens en het afsluiten van onderwijs dat gericht is op toetreding tot en functioneren op de arbeidsmarkt.

§ 4. Openbaar vervoer

Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Artikel 7a [Vervallen per 01-01-2005]
Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

§ 5. Rechtsbescherming

Artikel 9
1. Beëindiging van de arbeidsverhouding door de werkgever in strijd met artikel 4, wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep heeft gedaan op artikel 4 of terzake bijstand heeft verleend, is vernietigbaar.

2. Onverminderd hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht, vervalt twee maanden na de beëindiging van de arbeidsverhouding de bevoegdheid van de werknemer een beroep te doen op de vernietigingsgrond, bedoeld in het eerste lid. Artikel 55 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

3. Een rechtsvordering in verband met de vernietiging verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop de arbeidsverhouding is geëindigd.

4. De beëindiging, bedoeld in het eerste lid, maakt de werkgever niet schadeplichtig.

Artikel 9a
Onverminderd artikel 9 is het verboden personen te benadelen wegens het feit dat zij in of buiten rechte een beroep hebben gedaan op deze wet of ter zake bijstand hebben verleend.

Artikel 10
1. Indien degene die meent dat te zijnen nadeel een onderscheid is of wordt gemaakt als bedoeld in deze wet, in rechte feiten aanvoert die dat onderscheid kunnen doen vermoeden, dient de wederpartij te bewijzen dat niet in strijd met deze wet is gehandeld.

2. Indien degene die meent dat te zijnen nadeel is gehandeld in strijd met artikel 2 in rechte feiten aanvoert die kunnen doen vermoeden dat is nagelaten doeltreffende aanpassingen te treffen, dient de wederpartij te bewijzen dat niet in strijd met deze bepaling is gehandeld.

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op vorderingen als bedoeld in artikel 305a van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en op beroepen ingesteld door belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 11
Bedingen in strijd met deze wet zijn nietig.

Artikel 12
De Commissie gelijke behandeling, genoemd in artikel 11 van de Algemene wet gelijke behandeling, kan onderzoeken of een onderscheid is of wordt gemaakt als bedoeld in deze wet en of gehandeld is in strijd met artikel 2 van deze wet. De artikelen 12, 13, 14, 15, 20, tweede lid, en 33 van de Algemene wet gelijke behandeling zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Verkeer en Waterstaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 14
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 15
Deze wet wordt aangehaald als: Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 3 april 2003

BEATRIX

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
C.I.J.M. Ross-van Dorp
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
K.L. Phoa
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
R.H. de Boer
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
M.J.A. van der Hoeven
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a.i.,
J.P.H. Donner
De Minister van Justitie,
J.P.H. Donner
Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2003
De Minister van Justitie,
J.P.H. Donner
 
 
 
 
Let op: De Wet en Regelgeving met
betrekking tot ziek zijn en werk, is
aan veranderingen onderhevig. De informatie die op deze pagina staat kan daarom iets achterhaald zijn. Controleer het altijd!